HP - Klubovna Para_02

ROSA ARCHITEKT

ROSA - ARCHITEKT je architektonická a projekční kancelář, která nabízí služby v oblasti výstavby. Široký okruh spolehlivých a osvědčených  spolupracovníků nám umožňuje stavět projektový tým podle velikosti zakázky. Tak jsme schopni efektivně řešit velké i malé projekty.

Naším cílem je stát se důvěryhodným partnerem investorů a převzít na sebe odpovědnost nejen za hladký průběh řízení spojených s dokumentací, ale i za bezproblémovou realizaci stavby. Proto nabízíme investorům inženýrskou činnost a autorský dozor. Tyto činnosti jou pro nás samozřejmou součástí projektových prací, stejně jako pomoc při výběru dodavatele.

Investor je pro nás na prvním místě a jeho přáním a potřebám uzpůsobujeme náši práci, použité technologie a výrobky a platební podmínky.

Upozorňujeme na změnu adresy trutnovské kanceláře. Z Krakonošova náměstí jsme se přestěhovali do ulice Spojenecká 1111.

 

Nové projekty


Trutnov - Rodinný dům na Červeném Kopci IV. 

Trutnov - Rodinný dům na Červeném Kopci IV.

Pozemek v lokalitě Červený Kopec je poměrně úzký s výrazným sklonem k jihu. To, spolu s přáním klienta zachovat volnou západní část pozemku pro případnou přístavbu bazénu, značně ovlivnilo tvar domu. Základní hmota domu je navržena na půdorysu 6,2 x 22,2 m a podle podmínek regulačního plánu stojí na uliční čáře a má sedlovou střechu. Ze západní strany k ní přiléhá tubus schodiště, který ve své jižní části přechází do zastřešení terasy.
více o projektu
Říčany - Rodinný dům Feng Shui 

Říčany - Rodinný dům Feng Shui

V části pozemku přiléhající k ulici je navržen přízemní objekt obsahující garáž, sklad a byt prarodičů. Tento objekt chrání vlastní rodinný dům, který je posunut dále do zahrady do pomyslného těžiště pozemku a při pohledu od ulice cloní jeho vstup. Oba objekty jsou obloženy hnědými lícovými pásky, které doplňují dřevěná okna, dřevěné podhledy markýz a šedé oplechování. Uspořádáním místností v domě bylo dosaženo optimálního sladění přání klienta, orientace vůči světovým stranám a hodnocení sektorů domu dle Feng Shui.
více o projektu
Mladé Buky - Apartmány Hrádeček 

Mladé Buky - Apartmány Hrádeček

Apartmány Hrádeček jsou umístěny v těsném sousedství podkrkonošského golfového klubu Grund Resort. Patnáct solitérních domů s moderním horským designem zasazených do svahu kopce nad Mladými Buky obsahuje třicet apartmánů velikosti 2 + KK a 3 + KK a nabízí jedinečný výhled na Krkonoše a Rýchorský hřbet.
více o projektu
Trutnov - Klubovna oddílu běžeckého lyžování 

Trutnov - Klubovna oddílu běžeckého lyžování

Klubovna pro oddíl běžeckého lyžování se nachází na mýtině na vrcholu kopce Chmelnice. Je navržena jako celodřevěný dvoupodlažní objekt s dvojicí pultových střech. V přízemí objektu jsou navrženy šatny, umývárny a společenská místnost. Ve druhém podlaží jsou umístěny dvě klubovny. Součástí objektu je i garáž pro dvě rolby a skútr krytá hlavní hmotou.
více o projektu
Trutnov - Středisko volného času na Nivách 

Trutnov - Středisko volného času na Nivách

Středisko volného času je místem pro volnočasové aktivity zejména dětí a mládeže, ale nabízí program i pro dospělé. Velký význam pro výběr lokality pro středisko mělo bezprostřední okolí stavby, ve kterém se nachází desítky vzrostlých stromů a plochy vhodné pro umístění venkovních her a sportovišť. Důležitým prvkem návrhu je provázanost jednotlivých provozů, synergie činností a vzájemná inspirace.
více o projektu
Trutnov - Administrativní budova společnosti HD Internet 

Trutnov - Administrativní budova společnosti HD Internet

Obdélníkovou parcelu ležící u páteřní komunikace Horská propojující centrum s největším sídlištěm Zelená louka si pro své sídlo vybrala firma HD Internet s.r.o. Hlavním průčelí čtyřpodlažního objektu se přimyká k ulici Horská a vyrůstá z okrasné zahrady doplněné vodní plochou. Zákaznické centrum, technické a skladovací prostory a kanceláře jsou umístěny v prvním a ve druhém nadzemním podlaží. Ve třetím a čtvrtém nadzemním podlaží je navrženo celkem osm bytových jednotek.
více o projektu
Pec pod Sněžkou - Penzion Bukové údolí 

Pec pod Sněžkou - Penzion Bukové údolí

Navržený penzion je menší a tradičnější verzí projektu apartmánového hotelu, který byl plánován na stejném místě. Objekt má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží, přičemž třetí nadzemní podlaží je řešeno jako obytné podkroví. Penzion je navržen ve velmi prudkém svahu a tak je jeho velká část pod zemí. To významně ovlivnilo tvar i vnitřní uspořádání.
více o projektu
Trutnov - Rodinný dům za tratí 

Trutnov - Rodinný dům za tratí

Pozemek s jižní orientací se nachází na okraji Trutnova. Jeho vlastní sklon není nijak velký, ale od příjezdové komunikace je oddělen vysokou mezí. Protože cílem bylo vyřešit bydlení na jednom podlaží, byla mez využita k zapuštění garáže a technických prostor pod zem. Díky tomu se příjezdová cesta nachází pod horizontem výhledu.
více o projektu
Pec pod Sněžkou - Rodinný dům na Pláni 

Pec pod Sněžkou - Rodinný dům na Pláni

Dům osazený v jižním svahu Velké Pláně vychází z jednoduché hmoty s obdélníkovým půdorysem a sedlovou střechou. Tento základní tvar je modelován zapuštěním terasy v jihozápadním nároží a přístřešku pro auta. Materiálové řešení je založeno na přiznaných přírodních materiálech. Podnož domu a východní štítová stěna jsou navrženy z pohledového betonu, nadzemní podlaží jsou navržena jako dřevostavba z masivních trámů, které se vizuálně uplatní v exteriéru i v interiéru.
více o projektu
Pyšely - Rodinný dům se zimní zahradou 

Pyšely - Rodinný dům se zimní zahradou

Přízemní dům s plochou střechou je navržen při severní hranici rovinatého pozemku v obci Pyšely a je tvořen kompozicí dvou kvádrů. Vyšší z nich obsahuje obytný prostor a vysunutím na jih do zahrady a proskleným obvodem se otevírá světlu a umožňuje propojení interiéru s okolní zelení. K ulici otočená západní strana obytného prostoru je chráněna zimní zahradou, jižní fasáda je stíněna markýzou. Osvětlení vnitřní části obytného prostoru zajišťuje střešnísvětlík, pod nímž je umístěna kuchyně.
více o projektu