HP - Altán Troja

ROSA ARCHITEKT

ROSA - ARCHITEKT je architektonická a projekční kancelář, která nabízí služby v oblasti výstavby. Široký okruh spolehlivých a osvědčených  spolupracovníků nám umožňuje stavět projektový tým podle velikosti zakázky. Tak jsme schopni efektivně řešit velké i malé projekty.

Naším cílem je stát se důvěryhodným partnerem investorů a převzít na sebe odpovědnost nejen za hladký průběh řízení spojených s dokumentací, ale i za bezproblémovou realizaci stavby. Proto nabízíme investorům inženýrskou činnost a autorský dozor. Tyto činnosti jou pro nás samozřejmou součástí projektových prací, stejně jako pomoc při výběru dodavatele.

Investor je pro nás na prvním místě a jeho přáním a potřebám uzpůsobujeme náši práci, použité technologie a výrobky a platební podmínky.

Upozorňujeme na změnu adresy trutnovské kanceláře. Z Krakonošova náměstí jsme se přestěhovali do ulice Spojenecká 1111.

 

Nové projekty


Trutnov - Klubovna lyžařského oddílu 

Trutnov - Klubovna lyžařského oddílu

Klubovna je navržena jako celodřevěný dvoupodlažní objekt s dvojicí pultových střech. Objekt je navržen souběžně se západní hranicí pozemku (hranicí lesa) a otvírá se k východu a směrem k běžeckému oválu a otevřené sportovní ploše, na které se umísťuje start a cíl závodů. Východní fasáda ustupuje za krytou venkovní plochu, která částečně slouží jako mazací boxy a částečně jako divácká terasa.
více o projektu
Trutnov - Středisko volného času na Nivách 

Trutnov - Středisko volného času na Nivách

Středisko volného času je místem pro volnočasové aktivity zejména dětí a mládeže, ale nabízí program i pro dospělé. Velký význam pro výběr lokality pro středisko mělo bezprostřední okolí stavby, ve kterém se nachází desítky vzrostlých stromů a plochy vhodné pro umístění venkovních her a sportovišť. Důležitým prvkem návrhu je provázanost jednotlivých provozů, synergie činností a vzájemná inspirace.
více o projektu
Trutnov - Administrativní budova společnosti HD Internet 

Trutnov - Administrativní budova společnosti HD Internet

Obdélníkovou parcelu ležící u páteřní komunikace Horská propojující centrum s největším sídlištěm Zelená louka si pro své sídlo vybrala firma HD Internet s.r.o. Hlavním průčelí čtyřpodlažního objektu se přimyká k ulici Horská a vyrůstá z okrasné zahrady doplněné vodní plochou. Zákaznické centrum, technické a skladovací prostory a kanceláře jsou umístěny v prvním a ve druhém nadzemním podlaží. Ve třetím a čtvrtém nadzemním podlaží je navrženo celkem osm bytových jednotek.
více o projektu
Pec pod Sněžkou - Penzion Bukové údolí 

Pec pod Sněžkou - Penzion Bukové údolí

Navržený penzion je menší a tradičnější verzí projektu apartmánového hotelu, který byl plánován na stejném místě. Objekt má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží, přičemž třetí nadzemní podlaží je řešeno jako obytné podkroví. Penzion je navržen ve velmi prudkém svahu a tak je jeho velká část pod zemí. To významně ovlivnilo tvar i vnitřní uspořádání.
více o projektu
Trutnov - Rodinný dům za tratí 

Trutnov - Rodinný dům za tratí

Pozemek s jižní orientací se nachází na okraji Trutnova. Jeho vlastní sklon není nijak velký, ale od příjezdové komunikace je oddělen vysokou mezí. Protože cílem bylo vyřešit bydlení na jednom podlaží, byla mez využita k zapuštění garáže a technických prostor pod zem. Díky tomu se příjezdová cesta nachází pod horizontem výhledu.
více o projektu
Pec pod Sněžkou - Rodinný dům na Pláni 

Pec pod Sněžkou - Rodinný dům na Pláni

Dům osazený v jižním svahu Velké Pláně vychází z jednoduché hmoty s obdélníkovým půdorysem a sedlovou střechou. Tento základní tvar je modelován zapuštěním terasy v jihozápadním nároží a přístřešku pro auta. Materiálové řešení je založeno na přiznaných přírodních materiálech. Podnož domu a východní štítová stěna jsou navrženy z pohledového betonu, nadzemní podlaží jsou navržena jako dřevostavba z masivních trámů, které se vizuálně uplatní v exteriéru i v interiéru.
více o projektu
Pyšely - Rodinný dům se zimní zahradou 

Pyšely - Rodinný dům se zimní zahradou

Přízemní dům s plochou střechou je navržen při severní hranici rovinatého pozemku v obci Pyšely a je tvořen kompozicí dvou kvádrů. Vyšší z nich obsahuje obytný prostor a vysunutím na jih do zahrady a proskleným obvodem se otevírá světlu a umožňuje propojení interiéru s okolní zelení. K ulici otočená západní strana obytného prostoru je chráněna zimní zahradou, jižní fasáda je stíněna markýzou. Osvětlení vnitřní části obytného prostoru zajišťuje střešnísvětlík, pod nímž je umístěna kuchyně.
více o projektu
Podolanka - Rodinný dům ve svahu 

Podolanka - Rodinný dům ve svahu

Rodinný dům je umístěn v jižním svahu s nádherným výhledem do okolní krajiny. Protože přístupová komunikace je o 1,5 podlaží výše než uvažovaná zahrada, je každé z navržených podlaží rozděleno do dvou výškových úrovní. Toto uspořádání, které umožňuje přirozené osazení domu do terénu a zároveň člení dům na jednotlivé funkční zóny, se dvouúrovňovou atikou a polohou oken propisuje i do vnějšího vzhledu objektu.
více o projektu
Trutnov - Commercial park 

Trutnov - Commercial park

Projekt nazvaný Commercial Park se nachází v Horním Starém Městě a řeší brownfield o rozloze 60.000 m2. Západní část území přiléhající k Horské je určena zejména pro bydlení v bytových domech, služby, maloobchodní prodej či občanské vybavení. Ve východní části území, jsou navrženy skladovací haly. V jižní části areálu je navržen menší bytový objekt, který je navázán na stávající výstavbu v ulici U Přádelny.
více o projektu
Týniště nad Orlicí - Rodinný dům s provozovnou 

Týniště nad Orlicí - Rodinný dům s provozovnou

Parcela pro umístění rodinného domu se stomatologickou ordinací se nachází v blízkosti městského centra ve stabilizovaném území s převážně historickou zástavbou. Protože parcela je poměrně úzká pro návrh solitérně stojícího domu, a protože je žádoucí ukončit stávající blok výrazným nárožím, je nový dům navržen na jižní straně pozemku. Hmotové řešení vychází z uspořádání sousedního domu.
více o projektu