HP - RD ČK 3.1

ROSA ARCHITEKT

ROSA - ARCHITEKT je architektonická a projekční kancelář, která nabízí služby v oblasti výstavby. Široký okruh spolehlivých a osvědčených  spolupracovníků nám umožňuje stavět projektový tým podle velikosti zakázky. Tak jsme schopni efektivně řešit velké i malé projekty.

Naším cílem je stát se důvěryhodným partnerem investorů a převzít na sebe odpovědnost nejen za hladký průběh řízení spojených s dokumentací, ale i za bezproblémovou realizaci stavby. Proto nabízíme investorům inženýrskou činnost a autorský dozor. Tyto činnosti jou pro nás samozřejmou součástí projektových prací, stejně jako pomoc při výběru dodavatele.

Investor je pro nás na prvním místě a jeho přáním a potřebám uzpůsobujeme náši práci, použité technologie a výrobky a platební podmínky.

 

Nové projekty


Podolanka - Rodinný dům ve svahu 

Podolanka - Rodinný dům ve svahu

Rodinný dům je umístěn v jižním svahu s nádherným výhledem do okolní krajiny. Protože přístupová komunikace je o 1,5 podlaží výše než uvažovaná zahrada, je každé z navržených podlaží rozděleno do dvou výškových úrovní. Toto uspořádání, které umožňuje přirozené osazení domu do terénu a zároveň člení dům na jednotlivé funkční zóny, se dvouúrovňovou atikou a polohou oken propisuje i do vnějšího vzhledu objektu.
více o projektu
Trutnov - Commercial park 

Trutnov - Commercial park

Projekt nazvaný Commercial Park se nachází v Horním Starém Městě a řeší brownfield o rozloze 60.000 m2. Západní část území přiléhající k Horské je určena zejména pro bydlení v bytových domech, služby, maloobchodní prodej či občanské vybavení. Ve východní části území, jsou navrženy skladovací haly. V jižní části areálu je navržen menší bytový objekt, který je navázán na stávající výstavbu v ulici U Přádelny.
více o projektu
Týniště nad Orlicí - Rodinný dům s provozovnou 

Týniště nad Orlicí - Rodinný dům s provozovnou

Parcela pro umístění rodinného domu se stomatologickou ordinací se nachází v blízkosti městského centra ve stabilizovaném území s převážně historickou zástavbou. Protože parcela je poměrně úzká pro návrh solitérně stojícího domu, a protože je žádoucí ukončit stávající blok výrazným nárožím, je nový dům navržen na jižní straně pozemku. Hmotové řešení vychází z uspořádání sousedního domu.
více o projektu
Nebušice - Dva rodinné domy 

Nebušice - Dva rodinné domy

Pozemek ležící při severovýchodním okraji Nebušic býval v minulosti hliništěm, a proto je poměrně svažitý a jediný možný vjezd na něj se nachází v severním rohu více než tři metry vysoko nad převažující niveletou. Oba rodinné domy mají jedno nadzemní a jedno podzemní podlaží a do terénu jsou osazeny tak, že vstupní podlaží navazuje na úroveň vjezdu.
více o projektu
Pec pod Sněžkou - Rekonstrukce hotelu Hnědý Vrch 

Pec pod Sněžkou - Rekonstrukce hotelu Hnědý Vrch

Navržené architektonické řešení rozvíjí původní koncept tří architektonicky dominantních obytných věží. Průčelí věží jsou v maximální míře prosklená, čímž je dosaženo nejen většího uživatelského komfortu v interiéru, ale dochází tím i k odlehčení hmoty věží. Nově je členění věží doplněno zavěšenými balkóny. Stávajících 32 pokojů bude přeměněno na deset bytových jednotek, z nichž čtyři jsou navrženy jako mezonety.
více o projektu
Troja - Altán v ornamentální zahradě 

Troja - Altán v ornamentální zahradě

Dřevěný altán v botanické zahradě je umístěn na křižovatce několika cest. Obsahuje neformální přednáškovou místnost, která bude o víkendech sloužit jako čajovna, dvě toalety a zázemí kavárny. Altán je navržen jako prostá stavba z přírodních materiálů, která se přizpůsobuje okolní zeleni.
více o projektu
Hradec Králové - Rodinný dům v Roudničce 

Hradec Králové - Rodinný dům v Roudničce

Rodinný dům umístěný v klidné okrajové části Hradce Králové má na úrovni prvního nadzemního podlaží přibližně čtvercový půdorys, do jehož severovýchodního rohu je vložena nika přístřešku pro auta. Odsunutí parkování do zadní části pozemku umožnilo otevření uliční fasády tak, že obytný prostor orientovaný k jihozápadu bude osluněn po celý den.
více o projektu
Pardubice - Rodinný dům se zimní zahradou 

Pardubice - Rodinný dům se zimní zahradou

Inspirací pro návrh domu se stala záliba klientů v interiérové zeleni. Zimní zahrada, která je vizuálně propojená s obytnou místností, se stalasrcem domu a díky světlíku také zdrojem světla pro přilehnou kuchyň. Zeleň je řešena formou vertikální zahrady. Zimní zahrada leží na průhledová ose, která vede domem od vstupu až do zahrady. Tato osa směřuje z východu na západ a architektonicky dělí dům na dvě hmoty a zároveň i dispozičně na dvě provozní části.
více o projektu
Česká Skalice - Rodinný dům 

Česká Skalice - Rodinný dům

Pozemek s výhledem na přehradu Rozkoš se nachází na vrcholu mírného kopce na okrajiČeské Skalice. Architektonické řešení je založeno na členění hmoty, použití velkých oken bez parapetu, které nabízí výhled na přehradu Rozkoš a ukončení domu výraznou markýzou. Fasády jsou sjednoceny obkladem z lícových pásků doplněny a oplechováním markýzy a ostění otvorů.
více o projektu
Trutnov - Rodinný dům na Nových Dvorech 

Trutnov - Rodinný dům na Nových Dvorech

Stavební pozemek v klidné okrajové části Trutnova – Nových Dvorech okouzlil stavebníky výhledem na panorama Krkonoš. Převážná část pozemku je jen mírně svažitá, ale od přístupové komunikace je oddělený metr a půl vysokou mezí. Dostali jsme zadání na přízemní dům s prostornou garáží a dílnou, která však neměla být s domem propojená.
více o projektu