Česká Skalice - Rodinný dům

Pozemek s výhledem na přehradu Rozkoš se nachází na vrcholu mírného kopce na okraji České Skalice. Přáním klienta bylo vytvořit přízemní rodinný dům s dostatkem úložných prostor, zejména pro sportovní vybavení, využít výhledů, které pozemek nabízí a navrhnout fasády, které dlouhodobě odolají prašnosti okolních polí.

Zásadním rozhodnutím bylo oddělení přístřešku pro dva automobily a skladu sportovního vybavení a zahradní techniky od domu. To nám umožnilo zvolit pro každá z objektů odpovídající stavební technologii i design.

Rodinný dům je jednopodlažní nepodsklepený s plochou střechou. Skládá se ze dvou hmot s plochými střechami, které se liší svojí výškou. Ve zvýšené hmotě je navržena vstupní hala a obytný prostor, v nižší hmotě je zádveří se šatnou, ateliér, technická místnost, tři ložnice, šatna a koupelna rodičů a dětská koupelna.

Architektonické řešení je založeno na členění hmoty, použití velkých oken bez parapetu, které nabízí výhled na přehradu Rozkoš a ukončení domu výraznou markýzou. Fasády jsou sjednoceny obkladem z lícových pásků doplněny a oplechováním markýzy a ostění otvorů.

Objekt skladu a krytého stání je jako protiváha k hlavnímu objektu navržen v dřevěném obkladu.

 

investor: soukromá osoba architektonický návrh: Ing. arch. Martina Rosová
stupeň PD: dokumentace pro provedení stavby interiéry: Ing. arch. Martina Rosová AR: Ing. Vojtěch Novotný
datum PD: 2013 realizace: 2014 - 2015 ST: Ing. Hynek Stiehl PBŘ: Ing. Vít Zinga EL: Ing. Pavel Rus
fotografie: petrkostal.cz   ZT, UT, VZD, plyn, inženýrské sítě: T - FESTING s.r.o. Trutnov