Deštné v Orlických horách - William Mountain Resort

Moderní horský hotel s dvanácti pokoji, restaurací a konferenčním sálem je navržen jako rekonstrukce a dostavba stávajícího objektu Horské služby. Architektonické řešení sjednocuje tvar střechy jednotlivých postupně dostavovaných objektů a akcentuje nejvíce exponované jihovýchodní nároží. V tomto nároží s nejlepším výhledem jsou umístěny dva nejlepší pokoje hotelu.

První nadzemní podlaží všech tří křídel objektu je obloženo kamenným obkladem. Jižní a severní křídlo mají fasády obložené dřevem a doplněné balkóny římsami nad okny. Západní křídlo, které je postavené z panelobloků a jako tokové umožňuje nejméně úprav, je ponecháno v bílé omítce.

investor: DEGA CZ s.r.o. architektonický návrh: Ing. arch. Michal Rosa
stupeň PD: architektonická studie interiéry: AR:
datum PD: 2014 realizace:    ST: PBŘ: EL:
fotografie:   ZT, UT, VZD, plyn, inženýrské sítě: