Janské Lázně - Bytový dům

Navržený bytový dům má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží a obsahuje devět bytů. Dům je navržen ve velmi prudkém svahu a tak je jeho velká část pod zemí. To významně ovlivnilo tvar i vnitřní uspořádání.

Bytový dům je navržen jako moderní městský dům sedlovou střechou, který je tvořen jednoduchou hmotou členěnou pomocí ustupujících fasád. Použité materiály vychází z materiálů na horách obvyklých: omítka, kámen, dřevo a plech.

Podzemní podlaží je z větší části zapuštěno pod terénem a vyrovnává podélný sklon pozemku a je obloženo štípaným kamenem. Nadzemní podlaží jsou navržena v bílé omítce doplněné v ustupující části průčelí obloženy dřevem. Střecha je navržena z falcovaného plechu šedé barvy.

Všechny byty mají obytný prostor orientovaný na jih. Díky tomuto uspořádání mají všechny byty výhled na jižní stranu a tudíž i dost slunce.

 

investor: soukromá osoba architektonický návrh: Ing. arch. Michal Rosa
stupeň PD: architektonická studie interiéry: - AR: -
datum PD: 2015 - 2016 realizace: - ST: - PBŘ: - EL: -
vizualizace: Ing. arch. Jan Pajurek   ZT, UT, VZD, plyn, inženýrské sítě: -