Podolanka - Rodinný dům ve svahu

Rodinný dům je umístěn v jižním svahu s nádherným výhledem do okolní krajiny. Protože přístupová komunikace je o 1,5 podlaží výše než uvažovaná zahrada, je každé z navržených podlaží rozděleno do dvou výškových úrovní. Toto uspořádání, které umožňuje přirozené osazení domu do terénu a zároveň člení dům na jednotlivé funkční zóny, se dvouúrovňovou atikou a polohou oken propisuje i do vnějšího vzhledu objektu.

Do domu se vstupuje na úrovni druhého nadzemního podlaží ze zastřešeného prostoru v severní fasádě. Dvouramenné schodiště a domácí výtah navazují na vstupní halu a propojují všechny úrovně domu. V prodloužení schodiště je navržen světlík, který prochází domem na výšku dvou podlaží. Dva dětské pokoje, koupelna a pracovna jsou orientovány k jihu. Apartmán rodičů je umístěn o půl podlaží níže. Na nejnižší úrovni je navržen obytný prostor navazující na zahradu.

Členitý objem domu je sjednocen šedou fasádou, kterou barevně doplňuje plot a opěrné stěny z gabionů. Některé drátěné koše tvořící oplocení nejsou vyplněné kamenem, ale keři. Na ploché střeše bude navržena extenzivní zelená střecha.
 

investor: soukromá osoba architektonický návrh: Ing. arch. Michal Rosa
stupeň PD: architektonická studie interiéry: - AR: -
datum PD: 2018 realizace: - ST: - PBŘ: - EL: -
vizualizace: Ing. arch. Jan Pajurek   ZT, UT, VZD, plyn, inženýrské sítě: -