Sadská - Multifunkční dům

Městský dům se skládá ze dvou částí. V uliční části je navržený třípodlažní objekt se sedlovou střechou. V této části je v prvním nadzemním podlaží navržený komerční prostor. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží jsou umístěny čtyři byty.  Druhou částí je dvoupodlažní rodinný dům s plochou střechou, který je navržený pro šestičlennou rodinu.

Obě části jsou navrženy v jednotném stylu. Fasády objektu jsou opatřeny bílou silikonovou omítkou. Ta je doplněna plechovými obklady mezi okny. Antracitová barva obkladů koresponduje s barvou střešní krytiny a oplechování. Výplně otvorů jsou bílé. Výrazným architektonickým prvkem uliční fasády je ustoupená prosklená fasáda v přízemí a vjezdová brána na pozemek.

 

stupeň PD: architektonická studie
investor: Soukromá osoba architektonický návrh: Ing. arch. MIchal Rosa
interiéry: AR:
datum PD: 2015 realizace: ST: PBŘ: EL:
vizualizace: Ing. arch. Jan Pajurek   ZT, UT, VZD, plyn, inženýrské sítě: