Stodůlky - Rodinný dům s provozovnou

Rodinný dům je navržen na rovinatém pozemku uprostřed různorodě zastavěné oblasti Stodůlek. Spojení bydlení rodiny s umístěním provozovny je navrženo tak, aby oba provozy mohly fungovat samostatně a navzájem se nerušily. Uspořádání hmoty domu tomu odpovídá.

Byt je umístěn v přízemí, tak aby z obytných místností byl přístup do zahrady. Vzhledem k tomu, že přímo na severní hranici pozemku stojí sousední objekt, je prostor mezi oběma domy využit k parkování. Kromě garáže a vstupu je při severní fasádě umístěna ještě šatna a pracovna. Obývací pokoj s kuchyní a jídelnou je umístěn v jihozápadní části obdélníkového půdorysu, zatímco ložnice jsou umístěny v jihovýchodní části.

Provozovna je umístěna ve druhém nadzemním podlaží a má samostatný vstup orientovaný k ulici. Protože je provozovna situována v severní části domu, nenachází se nad žádnou z obytných místností. Odstup jižní fasády provozovny od fasády bytu zároveň zajišťuje intimitu zahrady, do které z provozovny nebude vidět.

 

investor: soukromá osoba architektonický návrh: Ing. arch. Michal Rosa
stupeň PD: architektonická studie interiéry: - AR: -
datum PD: 2017 realizace: - ST: - PBŘ: - EL: -
vizualizace: Ing. arch. Jan Pajurek   ZT, UT, VZD, plyn, inženýrské sítě: -