Troja - Altán v ornamentální zahradě

Dřevěný altán v Botanické zahradě je umístěn na křižovatce několika cest v části nazývané ornamentální zahrada. Jeho orientace vychází z napojení na stávající pěší trasy a pracuje s výhledy do okolní krajiny. Pro maximální propojení s krajinou je navržena zelená střecha.

Hlavní část altánu tvoří jediná místnost, která ve všední dny slouží pro výuku a prezentaci a o víkendech se z ní stane čajovna. Dvě stěny této místnosti jsou prosklené a nabízí výhled do zahrady. Na tuto místnost volně navazuje prostor s malým barem pro přípravu čaje. K baru přiléhá malý sklad. U vstupu do objektu, který je bezbariérový, je umístěna toaleta pro personál a toaleta pro imobilní.

Masivní sloupy mezi okny tvoří spolu s kleštinami rámovou konstrukci, která základem nosné konstrukce altánu. Tyto konstrukční „rámy“ jsou barevně odlišeny od ostatních dřevěných prvků stavby a jejich přiznání v interiéru i exteriéru je základním architektonickým motivem stavby.

Součástí altánu je dvouúrovňová krytá terasa pro venkovní posezení umístěné na jižní straně altánu. Ochoz, který lemuje altán při západní fasádě, navazuje na jednu z pěšin a nabízí pohled na dunu pod altánem.

 

investor: Botanická zahrada hl. m. Prahy architektonický návrh: Ing. arch. Michal Rosa
stupeň PD: dokumentace pro provedení stavby interiéry: Ing. arch. Michal Rosa, Ing. arch. Martina Rosová AR: Ing. Petr Košťál
datum PD: 2013 - 2014 realizace: 2014 -2016 ST: Ing. Hynek Stiehl PBŘ: Ing. Dita Bedrníková EL: Ing. Pavel Rus
fotografie: petrkostal.cz   ZT, UT, VZD, plyn, inženýrské sítě: T - FESTING s.r.o. Trutnov