Trutnov - Administrativní budova ve Spojenecké ulici

Navržený objekt administrativní budovy s prodejnou vyplňuje proluku ve Spojenecké ulici v Trutnově a tvoří výškový přechod mezi vyšším objektem s lékárnou na východě a nižším objektem na západě. V prvním nadzemním podlaží je umístěna prodejna, kanceláře jsou navrženy ve druhém a ve třetím nadzemním podlaží. čtvrté nadzemní podlaží, které ze strany dvora ustupuje obsahuje zasedací místnosti a odpočinkovou zónu.

Plochá fasáda je prolomena zálivem hlavního vstupu a průchodem u lékárny. Architektonického pojednání fasády je dosaženo nepravidelným, ale harmonickým rozmístěním okenních otvorů a rozčleněním do dvou materiálů. První nadzemní podlaží je obloženo antracitovými lícovými pásky. Obklad pak pokračuje v úzkém pruhu vymezujícím prostor schodiště až k atice nad čtvrtým nadzemním podlažím. Zbylá plocha fasády je opatřena bílou omítnou. Rámy výplní otvorů, venkovní parapety, zábradlí i oplechování atiky mají rovněž antracitovou barvu.

investor: BSSHOP s.r.o. architektonický návrh: Ing. arch. Martina Rosová
stupeň PD: architektonická studie interiéry: AR:
datum PD: 2016 realizace: ST: PBŘ: EL:
vizualizace: Ing. arch. Jan Pajurek   ZT, UT, VZD, plyn, inženýrské sítě: