Trutnov - Commercial park

Projekt nazvaný Commercial Park se nachází v Horním Starém Městě a řeší brownfield o rozloze 60.000 m2. Území uvolněné demolicí areálu firmy Texlen je však nadále zatížené množstvím páteřních sítí a vztahů, které částečně ovlivňují jeho řešení. Nově navržená komunikace souběžná s Horskou ulicí rozděluje území na dvě části.

Západní část území přiléhající k Horské je určena zejména pro bydlení v bytových domech, služby, maloobchodní prodej či občanské vybavení. Zástavba vychází z měřítka stávající okolní zástavby a dotváří uliční frontu ulic Horská a Dlouhá. Ve východní části území, jsou navrženy skladovací haly s plochami komunikací a parkovišť. V jižní části areálu je navržen menší bytový objekt, který je navázán na stávající výstavbu v ulici U Přádelny.

Pro odstínění nových polyfunkčních domů od halových objektů je navržen zelený pás s výsadbou vyšší i nižší zeleně.

 

investor: SLEZAN a.s. architektonický návrh: Ing. arch. Michal Rosa
stupeň PD: architektonická studie / DUR interiéry: - AR: Ing. Petr Košťál, Ing. Vojtěch Novotný
datum PD: 2017 - 2018 realizace: - ST: - PBŘ: Ing. Dita Bedrníková EL: Ing. Pavel Rus
vizualizace: Ing. arch. Jan Pajurek   ZT, UT, VZD, plyn, inženýrské sítě: T - FESTING s.r.o. Trutnov