Trutnov - Nástavba objektu firmy GAST-PRO s.r.o.

Stávající přízemní část objektu je ponechána prakticky beze změn včetně okenních otvorů. Fasáda této části je sjednocena do bílé barvy. Nástavba je kontrastně opláštěna plechem šedé barvy. Hmota nástavby je prolomena jednou mohutnou lodžií v severním a jednou mohutnou lodžií v západním průčelí. Fasády jsou doplněny dřevěným obkladem. V nastavěném podlaží jsou navrženy kanceláře společnosti, jednací místnost, demo kuchyně se zázemím a služební byt.

investor: GAST-PRO s.r.o. architektonický návrh: Ing. arch. Michal Rosa
stupeň PD: architektonická studie interiéry: - AR:
datum PD: 2014 realizace: ST: PBŘ: EL:
fotografie:   ZT, UT, VZD, plyn, inženýrské sítě: