Trutnov - Sídlo společnosti Service Trading s.r.o.

Rekonstrukce stávajícího nevyužívaného objektu řeší umístění kanceláří sídla firmy a skladové prostory. Stávající jednoduchá dvoupodlažní hmota je doplněna jednopodlažní hmotou nově obestavěná nakládací rampy. Fasády objektu jsou navrženy z bílé silikonové omítky, která je do výše 1,2 m nad terén chráněna soklem z betonových obkladových tvarovek v odstínu přírodního betonu.

Hlavní nároží objektu je zvýrazněno plechovou kapotáží v zelené (firemní) barvě. Stejná zelená barva se opakuje na přístřešcích v západní a východní fasádě. Tyto dva materiály doplňuje šedá barva nových výplní otvorů (vstupní dveře a vrata) a také oplechování atik. Stávající plastová okna jsou bílá.

investor: SERVICE TRADING s.r.o. architektonický návrh: Ing. arch. Michal Rosa
stupeň PD: architektonická studie interiéry: AR:
datum PD: 2015 realizace: ST: PBŘ: EL:
vizualizace: Ing. arch. Jan Pajurek   ZT, UT, VZD, plyn, inženýrské sítě: