Trutnov - Středisko volného času na Nivách

Středisko volného času je místem pro volnočasové aktivity zejména dětí a mládeže, ale prostor nabízí i pro dospělé a seniory. Po prověření několika lokalit a objektů byla pro realizaci záměru doporučena lokalita na Nivách. Stávající objekt využívaný sportovci, který se zde nachází je na hranici životnosti a je tedy vhodný pro důkladnou rekonstrukci a dostavbu. Velký význam pro budoucí středisko však má i bezprostřední okolí stavby, ve kterém se nachází desítkyvzrostlých stromů a venkovní plochy vhodné pro rekreaci, zábavu i sportovní vyžití.

Ke stávajícímu objektu jsou navrženy dvě přístavby. Nová vstupní část obsahuje kavárnu, dětský koutek, hernu, dva ateliéry, keramickou dílnu, divadelní sál a administrativní zázemí. Ve střední stávající části je velká tělocvična, taneční sál, dojo, šatny, zázemí externích pedagogů a sklady. V přístavbě nejdále od vstupu do areálu je navržena lezecká stěna s členitými plochami uvnitř i vně. Komínem uvnitř stěny je možné vylézt až na střechu objektu. Zde budou i dvě stanice lanového parku, který se bude nacházet v korunách stromů a bude navazovat na dobrodružné hřiště v prudkém svahu za objektem.

Důležitým prvkem návrhu je provázanost jednotlivých provozů, synergie činností a vzájemná inspirace.

investor: Město Trutnov architektonický návrh: Ing. arch. Martina Rosová
stupeň PD: architektonická studie interiéry: AR:
datum PD: 2015 realizace: ST: PBŘ: EL:
vizualizace: Ing. arch. Jan Pajurek   ZT, UT, VZD, plyn, inženýrské sítě: