Trutnov - Úprava prostranství před bazénem

Proměna betonové plochy na parčík před trutnovským krytým bazénem. Navržené řešení člení plochu na komunikační část a dvě klidové zóny. Ta více intimní je navržena na břehu řeky. Součástní návrhu je i dětské hřiště a fontána.

investor: Město Trutnov

stupeň PD: dokumentace pro provedení stavby / realizace

datum: 2006 - 2007

spoluautor: Ing. Petra Němcová, GRAS SPOL s.r.o.