Týniště nad Orlicí - Rodinný dům s provozovnou

Parcela pro umístění rodinného domu se stomatologickou ordinací se nachází v blízkosti městského centra ve stabilizovaném území s převážně historickou zástavbou. Sousední dům na severní straně má solitérní charakter, zatímco slepá štítová stěna domu na jižní straně stojí přímo na hranici pozemku. Protože řešená parcela je poměrně úzká pro návrh solitérně stojícího domu, a protože je žádoucí ukončit stávající blok výrazným nárožím, je nový dům navržen na jižní straně pozemku.

Hmotové řešení vychází z uspořádání sousedního domu. Nový dům má dvě nadzemní podlaží a nevyužité podkroví. Vstup do bytové části domu je přímo z ulice Komenského, vstup do provozovny je umístěn v nároží domu pod rohovým arkýřem. Toto uspořádání vychází z dispozičního a provozního řešení domu, které se muselo obejít bez jižního osvětlení.

V prvním nadzemním podlaží je umístěna stomatologická ambulance se třemi ordinacemi a vstup do bytové části. Ta je umístěna ve druhém nadzemním podlaží a skládá se ze dvou bytů velikosti 3KK a 1KK. Oba byty mají na západ orientovanou lodžii, lodžie většího z bytů je se zahradou propojena schodištěm. Podkroví je využito pro umístění technické místnosti a skladů k bytům.

investor: soukromá osoba architektonický návrh: Ing. arch. Michal Rosa
stupeň PD: architektonická studie interiéry: - AR: -
datum PD: 2018 realizace: - ST: - PBŘ: - EL: -
vizualizace: RealViz.   ZT, UT, VZD, plyn, inženýrské sítě: -