Profil

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI VÝSTAVBY 

IMG_9411-zmenšenáNaší filozofií a zároveň hlavní devizou je soulad kvality, spolehlivosti, a individuálního přístupu ke klientům. Ať je investorem stavby veřejná instituce, firma či soukromá osoba, spolupráce s naší firmou znamená vždy nejen spokojenost s výsledkem, ale i minimum starostí spojených se vznikem dokumentace, s průběhem povolovacích řízení i vlastní realizací stavby. Svým klientům proto standardně nabízíme kromě kompletní projektové dokumentace nejen inženýrskou činnost a autorský dozor, ale třeba i pomoc při výběru dodavatele. Jednoduše řečeno, přebíráme odpovědnost od A až do Z.

Pro rozhodovací proces každého člověka je zásadní mít jasnou představu. Díky používání nejmodernějšího softwaru jsme schopni průběžně seznamovat investora s budoucím vzhledem objektu. Vizualizace jsou standardní součástí každé studie.

Moderní technologie jsou každodenní součástí naší práce. Výhodnost jejich sledování a znalostí ocení především ti klienti, pro něž je důležité téma snižování energetické náročnosti budov. Naše firma poskytuje i v tomto ohledu maximální servis. Přáním a potřebám investorů vycházíme maximálně vstříc i při optimalizaci používaných technologií a výrobků.

Funkčnost a profesionalita je pro nás samozřejmostí. Jsme malá firma, ale díky širokému okruhu spolehlivých a osvědčených spolupracovníků jsme schopni rychle a flexibilně stavět projektový tým. To pro nás znamená možnost efektivního řešení malých i velkých projektů, pro investory pak fakt, že nemusí platit zbytečné skryté provozní náklady.

Architektura je nám profesí i koníčkem. Víme, že její smysluplné využití nemusí stavbu prodražit. Jen je potřeba vědět, jak na to!

Naším cílem vždy je, aby každá spolupráce znamenala pro obě strany profit, ale i radost. Věříme, že se nám to v drtivé většině případů daří. Proto se těšíme i na spolupráci s Vámi.

Ing. arch. Michal Rosa, Ing. arch. Martina Rosová