Služby

Často se nás klienti před zahájením spolupráce ptají, co od nás mohou očekávat, jaký je rozsah našich služeb, co pro ně budeme schopni udělat. Zde vám nabízíme stručný přehled námi prováděných činností a projektových prací v pořadí, jak jdou po sobě. Portfolio našich služeb je sestaveno tak, aby pokrylo všechny činnosti a úkony, které je třeba provést od prvních úvah o výstavbě až po umístění posledních dekorací.

Příprava zakázky

Příprava zakázky je často podceňovaná, ale důležitá část projektu. Před zahájením projekčních prací, nebo ještě lépe před zakoupením pozemku, prověříme, co je a co není možné na vámi vybraném pozemku stavět, upozorníme vás na regulace, omezení a možná úskalí, zjistíme možnosti napojení na inženýrské sítě a následně provedeme potřebné průzkumné práce (zaměření pozemku, geologický a radonový průzkum).

Architektonická studie

Na základě vašeho zadání vytvoříme úvodní koncept, ve kterém dáme tvar vašim představám a to s ohledem na přednosti a nevýhody vašeho pozemku. Koncept budeme postupně rozvíjet od půdorysných schémat až po finální návrh. Na schůzku s námi se nemusíte nijak připravovat. Zadání vám pomůžeme sestavit tak, že odpovíte na naše otázky. Po celou dobu návrhu budete součástí týmu, budete naší inspirací a vaše náročnost nás povede k lepším výsledkům. Čím otevřenější budete, tím více bude navržený dům o vás a méně o vašich architektech. Vzhled domu vám budeme prezentovat na jednoduchých počítačových 3D modelech, které budou vždy osazeny do reálného modelu terénu. Součástí finálního výstupu je profesionální vizualizace, a pokud si to budete přát, jsme schopni vám zpracovat i animaci.

Návrh interiérů – basic

Návrh interiérů je volitelnou součástí našich projektů. Není nezbytný pro realizaci vlastní stavby, ale promyšlený projekt interiéru je cenným podkladem pro další stupně projektové dokumentace, který zamezí nekoncepčním a často nezvratným rozhodnutím přímo na stavbě, podpoří celkový efekt domu a vytvoří z něj Váš domov. Spolupráce s námi udělá z návrhu interiérů zábavu.

V základní verzi projektu interiérů vytvoříme image board (základní koncepci) a na základě toho vybereme podlahové krytiny a povrchy stěn, vnitřní dveře, parapety, vytvoříme komplexní návrhy koupelen a toalet včetně spárořezů obkladů a dlažeb a specifikace zařizovacích předmětů. Koncepčně vyřešíme kuchyňskou linku (podklad pro kuchyňské studio) a vestavěný nábytek (podklad pro výrobce atypického nábytku). V neposlední řadě navrhneme schodiště, koncepci osvětlení domu a řešení podhledů. Návrh může být ověřen vizualizací.

Tuto část návrhu interiérů doporučujeme zpracovat bezprostředně po ukončení architektonické studie, rozhodně však před zahájením prací na dokumentaci pro provedení stavby. Podrobná specifikace zařízení a vybavení domu totiž výrazně zpřesní projektovou dokumentaci a kontrolní rozpočet.

Návrh interiérů – extensive

Tato část návrhu nemá, co se týká rozsahu nabízených služeb, pevně daný obsah. Může se vztahovat na celý interiér, či jen na jeho část. Může zahrnovat všechny níže vyjmenované služby či jen některé.  Pro každou místnost, na které budeme pracovat, vybereme kompletní mobiliář a připravíme podrobnou vzorkovnici s reálnými vzorky barev, materiálů a textilu. Vytvoříme prostor pro vaše knihy, pro vaše sbírky, pověsíme vaše rodinné fotografie a vše, co si do svého nového domu přinesete.  Dále Vám nabízíme asistenci při výběru uměleckých předmětů (obrazů, plastik), dekoračních předmětů i konkrétních svítidel. Díky týmu spolupracovníků jsme schopni pro vás zajistit i ušití závěsů, výrobu atypického nábytku apod. A abyste se vším měli co nejméně starostí, budeme s Vámi spolupracovat i v průběhu realizace interiérů. Naše návrhy budeme prezentovat opět pomocí profesionálních a realistických vizualizací.

Dokumentace k žádosti o územní rozhodnutí a dokumentace k žádosti o stavební povolení

Tyto stupně projektování nejsou nikterak zábavné, proto se o vše postaráme sami. Získáte územní rozhodnutí a stavební povolení, aniž byste jedinkrát museli navštívit kterýkoli úřad.

Dokumentace pro provedení stavby a položkový rozpočet

Čím méně otázek budeme muset zodpovídat až na stavbě a čím méně prostoru ponecháme pro volnou tvorbu provádějících firem, tím plynuleji a bez zbytečných komplikací výstavba proběhne. Nástrojem k tomu je propracovaná a detailní dokumentace pro provedení stavby. Na jejím základě pro vás zpracujeme kontrolní položkový rozpočet, který omezí na minimum nechtěné vícepráce.

Autorský a technický dozor

Aby se ani vlastní průběh stavby pro vás nestal noční můrou, budeme se o vás s našimi kolegy starat i v průběhu výstavby. I zde se bude rozsah našich služeb řídit vaší potřebou.