Rodinné domy


Trutnov - Rodinný dům za tratí 

Trutnov - Rodinný dům za tratí

Pozemek s jižní orientací se nachází na okraji Trutnova. Jeho vlastní sklon není nijak velký, ale od příjezdové komunikace je oddělen vysokou mezí. Protože cílem bylo vyřešit bydlení na jednom podlaží, byla mez využita k zapuštění garáže a technických prostor pod zem. Díky tomu se příjezdová cesta nachází pod horizontem výhledu.
více o projektu
Pec pod Sněžkou - Rodinný dům na Pláni 

Pec pod Sněžkou - Rodinný dům na Pláni

Dům osazený v jižním svahu Velké Pláně vychází z jednoduché hmoty s obdélníkovým půdorysem a sedlovou střechou. Tento základní tvar je modelován zapuštěním terasy v jihozápadním nároží a přístřešku pro auta. Materiálové řešení je založeno na přiznaných přírodních materiálech. Podnož domu a východní štítová stěna jsou navrženy z pohledového betonu, nadzemní podlaží jsou navržena jako dřevostavba z masivních trámů, které se vizuálně uplatní v exteriéru i v interiéru.
více o projektu
Pyšely - Rodinný dům se zimní zahradou 

Pyšely - Rodinný dům se zimní zahradou

Přízemní dům s plochou střechou je navržen při severní hranici rovinatého pozemku v obci Pyšely a je tvořen kompozicí dvou kvádrů. Vyšší z nich obsahuje obytný prostor a vysunutím na jih do zahrady a proskleným obvodem se otevírá světlu a umožňuje propojení interiéru s okolní zelení. K ulici otočená západní strana obytného prostoru je chráněna zimní zahradou, jižní fasáda je stíněna markýzou. Osvětlení vnitřní části obytného prostoru zajišťuje střešnísvětlík, pod nímž je umístěna kuchyně.
více o projektu
Podolanka - Rodinný dům ve svahu 

Podolanka - Rodinný dům ve svahu

Rodinný dům je umístěn v jižním svahu s nádherným výhledem do okolní krajiny. Protože přístupová komunikace je o 1,5 podlaží výše než uvažovaná zahrada, je každé z navržených podlaží rozděleno do dvou výškových úrovní. Toto uspořádání, které umožňuje přirozené osazení domu do terénu a zároveň člení dům na jednotlivé funkční zóny, se dvouúrovňovou atikou a polohou oken propisuje i do vnějšího vzhledu objektu.
více o projektu
Týniště nad Orlicí - Rodinný dům s provozovnou 

Týniště nad Orlicí - Rodinný dům s provozovnou

Parcela pro umístění rodinného domu se stomatologickou ordinací se nachází v blízkosti městského centra ve stabilizovaném území s převážně historickou zástavbou. Protože parcela je poměrně úzká pro návrh solitérně stojícího domu, a protože je žádoucí ukončit stávající blok výrazným nárožím, je nový dům navržen na jižní straně pozemku. Hmotové řešení vychází z uspořádání sousedního domu.
více o projektu
Nebušice - Dva rodinné domy 

Nebušice - Dva rodinné domy

Pozemek ležící při severovýchodním okraji Nebušic býval v minulosti hliništěm, a proto je poměrně svažitý a jediný možný vjezd na něj se nachází v severním rohu více než tři metry vysoko nad převažující niveletou. Oba rodinné domy mají jedno nadzemní a jedno podzemní podlaží a do terénu jsou osazeny tak, že vstupní podlaží navazuje na úroveň vjezdu.
více o projektu
Hradec Králové - Rodinný dům v Roudničce 

Hradec Králové - Rodinný dům v Roudničce

Rodinný dům umístěný v klidné okrajové části Hradce Králové má na úrovni prvního nadzemního podlaží přibližně čtvercový půdorys, do jehož severovýchodního rohu je vložena nika přístřešku pro auta. Odsunutí parkování do zadní části pozemku umožnilo otevření uliční fasády tak, že obytný prostor orientovaný k jihozápadu bude osluněn po celý den.
více o projektu
Pardubice - Rodinný dům se zimní zahradou 

Pardubice - Rodinný dům se zimní zahradou

Inspirací pro návrh domu se stala záliba klientů v interiérové zeleni. Zimní zahrada, která je vizuálně propojená s obytnou místností, se stalasrcem domu a díky světlíku také zdrojem světla pro přilehnou kuchyň. Zeleň je řešena formou vertikální zahrady. Zimní zahrada leží na průhledová ose, která vede domem od vstupu až do zahrady. Tato osa směřuje z východu na západ a architektonicky dělí dům na dvě hmoty a zároveň i dispozičně na dvě provozní části.
více o projektu
Česká Skalice - Rodinný dům 

Česká Skalice - Rodinný dům

Pozemek s výhledem na přehradu Rozkoš se nachází na vrcholu mírného kopce na okrajiČeské Skalice. Architektonické řešení je založeno na členění hmoty, použití velkých oken bez parapetu, které nabízí výhled na přehradu Rozkoš a ukončení domu výraznou markýzou. Fasády jsou sjednoceny obkladem z lícových pásků doplněny a oplechováním markýzy a ostění otvorů.
více o projektu
Trutnov - Rodinný dům na Nových Dvorech 

Trutnov - Rodinný dům na Nových Dvorech

Stavební pozemek v klidné okrajové části Trutnova – Nových Dvorech okouzlil stavebníky výhledem na panorama Krkonoš. Převážná část pozemku je jen mírně svažitá, ale od přístupové komunikace je oddělený metr a půl vysokou mezí. Dostali jsme zadání na přízemní dům s prostornou garáží a dílnou, která však neměla být s domem propojená.
více o projektu
1 2 3 4 5 >