Veřejné stavby


Trutnov - Klubovna oddílu běžeckého lyžování 

Trutnov - Klubovna oddílu běžeckého lyžování

Klubovna pro oddíl běžeckého lyžování se nachází na mýtině na vrcholu kopce Chmelnice. Je navržena jako celodřevěný dvoupodlažní objekt s dvojicí pultových střech. V přízemí objektu jsou navrženy šatny, umývárny a společenská místnost. Ve druhém podlaží jsou umístěny dvě klubovny. Součástí objektu je i garáž pro dvě rolby a skútr krytá hlavní hmotou.
více o projektu
Trutnov - Středisko volného času na Nivách 

Trutnov - Středisko volného času na Nivách

Středisko volného času je místem pro volnočasové aktivity zejména dětí a mládeže, ale nabízí program i pro dospělé. Velký význam pro výběr lokality pro středisko mělo bezprostřední okolí stavby, ve kterém se nachází desítky vzrostlých stromů a plochy vhodné pro umístění venkovních her a sportovišť. Důležitým prvkem návrhu je provázanost jednotlivých provozů, synergie činností a vzájemná inspirace.
více o projektu
Trutnov - Administrativní budova společnosti HD Internet 

Trutnov - Administrativní budova společnosti HD Internet

Obdélníkovou parcelu ležící u páteřní komunikace Horská propojující centrum s největším sídlištěm Zelená louka si pro své sídlo vybrala firma HD Internet s.r.o. Hlavním průčelí čtyřpodlažního objektu se přimyká k ulici Horská a vyrůstá z okrasné zahrady doplněné vodní plochou. Zákaznické centrum, technické a skladovací prostory a kanceláře jsou umístěny v prvním a ve druhém nadzemním podlaží. Ve třetím a čtvrtém nadzemním podlaží je navrženo celkem osm bytových jednotek.
více o projektu
Pec pod Sněžkou - Penzion Bukové údolí 

Pec pod Sněžkou - Penzion Bukové údolí

Navržený penzion je menší a tradičnější verzí projektu apartmánového hotelu, který byl plánován na stejném místě. Objekt má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží, přičemž třetí nadzemní podlaží je řešeno jako obytné podkroví. Penzion je navržen ve velmi prudkém svahu a tak je jeho velká část pod zemí. To významně ovlivnilo tvar i vnitřní uspořádání.
více o projektu
Trutnov - Commercial park 

Trutnov - Commercial park

Projekt nazvaný Commercial Park se nachází v Horním Starém Městě a řeší brownfield o rozloze 60.000 m2. Západní část území přiléhající k Horské je určena zejména pro bydlení v bytových domech, služby, maloobchodní prodej či občanské vybavení. Ve východní části území, jsou navrženy skladovací haly. V jižní části areálu je navržen menší bytový objekt, který je navázán na stávající výstavbu v ulici U Přádelny.
více o projektu
Trutnov - Administrativní budova ve Spojenecké ulici 

Trutnov - Administrativní budova ve Spojenecké ulici

Navržený objekt administrativní budovy s prodejnou vyplňuje proluku ve Spojenecké ulici v Trutnově a tvoří výškový přechod mezi vyšším objektem s lékárnou na východě a nižším objektem na západě. V prvním nadzemním podlaží je umístěna prodejna, kanceláře jsou navrženy ve druhém a ve třetím nadzemním podlaží. čtvrté nadzemní podlaží, které ze strany dvora ustupuje obsahuje zasedací místnosti a odpočinkovou zónu.
více o projektu
Černá Hora - Rekonstrukce horní stanice lanovky 

Černá Hora - Rekonstrukce horní stanice lanovky

Ve stávajícím objektu horní stanice lanovky na Černou Horu je navržena nová restaurace, která nahradí stávající bufet, obchod s půjčovnou sportovního vybavení, zázemí pro personál lanovky a toalety pro lyžaře. Hmota objektu zůstává nedotčena, zachováno je i plechové opláštění. Z nových prvků je nejvýraznější nové prosklení restaurace v jihozápadním průčelí a zdůraznění vstupů. Celek dotváří dřevěné obklady u vchodu a východu a modrá linka, která lemuje jihovýchodní a jihozápadní průčelí.
více o projektu
Sadská - Multifunkční dům 

Sadská - Multifunkční dům

Městský dům se skládá ze dvou částí. V uliční části je navržený třípodlažní objekt se sedlovou střechou. V této části je v prvním nadzemním podlaží navržený komerční prostor. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží jsou umístěny čtyři byty. Druhou částí je dvoupodlažní rodinný dům s plochou střechou, který je navržený pro šestičlennou rodinu.
více o projektu
Trutnov - Sídlo společnosti Service Trading s.r.o. 

Trutnov - Sídlo společnosti Service Trading s.r.o.

Rekonstrukce stávajícího nevyužívaného objektu řeší umístění kanceláří sídla firmy a skladové prostory. Stávající jednoduchá dvoupodlažní hmota je doplněna jednopodlažní hmotou nově obestavěná nakládací rampy. Fasády objektu jsou navrženy z bílé silikonové omítky, která je do výše 1,2 m nad terén chráněna soklem z betonových obkladových tvarovek v odstínu přírodního betonu.
více o projektu
Horní Malá Úpa - Rekonstrukce penzionu Grizzly 

Horní Malá Úpa - Rekonstrukce penzionu Grizzly

Cílem architektonického řešení je stávající objekt složený z postupných přístaveb vizuálně zjednodušit a zároveň zvětšit jeho užitnou plochu. Navýšením hlavní hmoty je docíleno toho, že se jednoznačně oddělila od přístavků, se kterými původní objekt splýval. Tento efekt je ještě podpořen materiálovým řešením fasád, kdy celá hlavní hmota je jednotně obložena dřevem, zatímco přízemní přístavby jsou obložené kamenem.
více o projektu
1 2 >