Veřejné stavby


Trutnov - Commercial park 

Trutnov - Commercial park

Projekt nazvaný Commercial Park se nachází v Horním Starém Městě a řeší brownfield o rozloze 60.000 m2. Západní část území přiléhající k Horské je určena zejména pro bydlení v bytových domech, služby, maloobchodní prodej či občanské vybavení. Ve východní části území, jsou navrženy skladovací haly. V jižní části areálu je navržen menší bytový objekt, který je navázán na stávající výstavbu v ulici U Přádelny.
více o projektu
Trutnov - Administrativní budova ve Spojenecké ulici 

Trutnov - Administrativní budova ve Spojenecké ulici

Navržený objekt administrativní budovy s prodejnou vyplňuje proluku ve Spojenecké ulici v Trutnově a tvoří výškový přechod mezi vyšším objektem s lékárnou na východě a nižším objektem na západě. V prvním nadzemním podlaží je umístěna prodejna, kanceláře jsou navrženy ve druhém a ve třetím nadzemním podlaží. čtvrté nadzemní podlaží, které ze strany dvora ustupuje obsahuje zasedací místnosti a odpočinkovou zónu.
více o projektu
Černá Hora - Rekonstrukce horní stanice lanovky 

Černá Hora - Rekonstrukce horní stanice lanovky

Ve stávajícím objektu horní stanice lanovky na Černou Horu je navržena nová restaurace, která nahradí stávající bufet, obchod s půjčovnou sportovního vybavení, zázemí pro personál lanovky a toalety pro lyžaře. Hmota objektu zůstává nedotčena, zachováno je i plechové opláštění. Z nových prvků je nejvýraznější nové prosklení restaurace v jihozápadním průčelí a zdůraznění vstupů. Celek dotváří dřevěné obklady u vchodu a východu a modrá linka, která lemuje jihovýchodní a jihozápadní průčelí.
více o projektu
Sadská - Multifunkční dům 

Sadská - Multifunkční dům

Městský dům se skládá ze dvou částí. V uliční části je navržený třípodlažní objekt se sedlovou střechou. V této části je v prvním nadzemním podlaží navržený komerční prostor. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží jsou umístěny čtyři byty. Druhou částí je dvoupodlažní rodinný dům s plochou střechou, který je navržený pro šestičlennou rodinu.
více o projektu
Trutnov - Středisko volného času na Nivách 

Trutnov - Středisko volného času na Nivách

Středisko volného času je místem pro volnočasové aktivity zejména dětí a mládeže, ale prostor nabízí i pro dospělé a seniory. Po prověření několika lokalit a objektů byla pro realizaci záměru doporučena lokalita na Nivách. Stávající objekt využívaný sportovci, který se zde nachází je na hranici životnosti a je tedy vhodný pro důkladnou rekonstrukci a dostavbu. Velký význam pro budoucí středisko však má i bezprostřední okolí stavby, ve kterém se nachází desítky vzrostlých stromů a venkovní plochy vhodné pro rekreaci, zábavu i sportovní vyžití.
více o projektu
Trutnov - Sídlo společnosti Service Trading s.r.o. 

Trutnov - Sídlo společnosti Service Trading s.r.o.

Rekonstrukce stávajícího nevyužívaného objektu řeší umístění kanceláří sídla firmy a skladové prostory. Stávající jednoduchá dvoupodlažní hmota je doplněna jednopodlažní hmotou nově obestavěná nakládací rampy. Fasády objektu jsou navrženy z bílé silikonové omítky, která je do výše 1,2 m nad terén chráněna soklem z betonových obkladových tvarovek v odstínu přírodního betonu.
více o projektu
Horní Malá Úpa - Rekonstrukce penzionu Grizzly 

Horní Malá Úpa - Rekonstrukce penzionu Grizzly

Cílem architektonického řešení je stávající objekt složený z postupných přístaveb vizuálně zjednodušit a zároveň zvětšit jeho užitnou plochu. Navýšením hlavní hmoty je docíleno toho, že se jednoznačně oddělila od přístavků, se kterými původní objekt splýval. Tento efekt je ještě podpořen materiálovým řešením fasád, kdy celá hlavní hmota je jednotně obložena dřevem, zatímco přízemní přístavby jsou obložené kamenem.
více o projektu
Česká Skalice - Lokalita Na Hradě 

Česká Skalice - Lokalita Na Hradě

Lokalita se nachází na okraji České Skalice s výhledem na vodní nádrž Rozkoš. V lokalitě je umístěno šestnáct rodinných domů. Pro vlastníky těchto domů je navržen altán s wellness, společenskou místností a prostorem pro grilování. V hlavním objektu je navržena restaurace s prostorným sálem, ve druhém nadzemním podlaží jsou ordinace. Celý komplex je funkčně doplněn malým motelem o šesti pokojích, který mohou využívat i návštěvy rezidentů.
více o projektu
Trutnov - Klubovna lyžařského oddílu 

Trutnov - Klubovna lyžařského oddílu

Klubovna je navržena jako celodřevěný dvoupodlažní objekt s dvojicí pultových střech. Objekt je navržen souběžně se západní hranicí pozemku (hranicí lesa) a otvírá se k východu – směrem k běžeckému oválu a otevřené sportovní ploše, na které se umisťuje start a cíl závodů. V přízemí objektu jsou navrženy šatny, umývárny a společenská místnost. Ve druhém podlaží jsou umístěny dvě klubovny. Součástí objektu je i garáž pro dvě rolby a skútr.
více o projektu
Trutnov - Nástavba objektu firmy GAST-PRO s.r.o. 

Trutnov - Nástavba objektu firmy GAST-PRO s.r.o.

Stávající přízemní část objektu je ponechána prakticky beze změn včetně okenních otvorů. Fasáda této části je sjednocena do bílé barvy. Nástavba je kontrastně opláštěna plechem šedé barvy. Hmota nástavby je prolomena jednou mohutnou lodžií v severním a jednou mohutnou lodžií v západním průčelí. Fasády jsou doplněny dřevěným obkladem.
více o projektu
1 2 3 >